November-December 2021 – Januari 2022

NOVEMBER 2021

Lö 6 kl 10.00-17.00 MKF HÖSTMÖTE/EXTRAMÖTE I TAMMERFORS på Scandic Tampere City i Tammerfors. Frågor som tas upp är bl.a. presentation av och samtal om hur MKF:s ledning ser ut efter Håkan Björklunds pensionering. M.fl. frågor. Välkommen att vara med, också via Zoom!

Sö 7 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro Österberg predikar, Stina Virtanen leder. Kyrkkaffe.

To 11 kl 18.00 KVINNOPROMENAD och kl 19.00 KVINNOSAMLING

Fre 12 kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN-TRÄFF

Fre 12 – Lö 13 BARN- OCH UNGDOMSKÖRFESTIVAL I ANDREASKYRKAN I HELSINGFORS Det blir övningar och pausprogram med Fanny Sjölind, Susanna Sandell och Elna Romberg och avslutas med en konsert på lördag kväll kl 19.00. Välkommen!

Lö 13 kl 10.00 KVINNOFRUKOST HÄLSOKÄLLAN i Betania. Mia Westerlund talar.

Lö 13 kl 19.00 GOSPELKONSERT med Barn- och Ungdomskören i Andreaskyrkan.

Sö 14 FARSDAG, ”DOING GOOD SÖNDAG”. Ingen samling i Gesterby.

To 18 kl 19.00 MANS-SAMLING

Fre 19 – Sö 21 BARNLÄGER I BETANIA i Sibbo. Det är en återträff för sommarens barnläger på Sjömansro, men andra barn är också välkomna med. Lägret inleds kl.18 fredagen, och avslutar ca 14 på söndag.

Sö 21 kl 11.00 GUDSTJÄNST och AVSLUTNING av Barnlägret, i Betania.

Sö 21 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Efesierbrevet kapitel 5. Servering.

On 24 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

Fr 26 kl 10-11:30 FÖRÄLDRA-BARN-TRÄFF

1 ADVENT Sö 28 kl 11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST. Grupp 1 ansvarar. Nattvard. Församlingskollekt. Kyrkkaffe.

DECEMBER 2021

Lö 4 kl 10.00 KVINNOFRUKOST HÄLSOKÄLLAN i Betania. Helena Rönnberg talar.

2 ADVENT Sö 5 kl 11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST med Jan och Anki Tunér. De delar med sig av sina erfarenheter från Afghanistan och situationen där nu. Kollekt för församlingens missionsåtaganden. Efteråt servering.

To 9 kl 18.00 KVINNOPROMENAD ochkl 19.00 KVINNOSAMLING

Fre 10 kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

3 ADVENT Sö 12 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Efesierbrevet kapitel 6. Servering.

On 15 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 16 kl 19.00 MANS-SAMLING

4 ADVENT Sö 19 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING och FÖRSAMLINGENS JULFEST – Grupp 2 ansvarar. Servering.

JULAFTON Fre 24 kl 13.00 JULBÖN i Betania.

JANUARI 2022 (preliminärt program)

Sö 2 kl 11.00 GEMENSAM NYÅRSGUDSTJÄNST i Betania.

Sö 9 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING med Nyårsord. Nattvard. Församlingskollekt. Grupp 3 ansvarar. Servering.

Sö 16 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Besök av Ester och Johannes Witick. De leder lovsången och predikar. Kyrkkaffe.

Sö 23 kl 18.00 BIBELKVÄLL

Sö 30 kl 19.00 BÖN i Missionshuset

VARJE VECKA

Måndagar kl 18.00 BÖN hos Beth Ekström, Martisvägen 67, tfn. 040-5896965.

Tisdagar kl 14.00 EFTERHÄNG, eftermiddags träff för tonåringar, i Betania.

KVINNOFRUKOST HÄLSOKÄLLAN I BETANIA
Efter en lång coronapaus ordnas igen Kvinnofrukost Hälsokällan i Betania kl 10.00. Lördag 13.11 talar Mia Westerlund och lördag 4.12 talar Helena Rönnberg. Välkommen!

MISSIONSGUDSTJÄNST MED JAN OCH ANKI TUNÉR

Söndag 5.12 kl 11.00 besöker Jan och Anki Tunér församlingen.

JUL- OCH NYÅRSHELGENS GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

Söndag 28.11 kl 11.00 Adventsgudstjänst i Gesterby. Söndag 19.12 kl 18.00 Församlingens Julfest i Gesterby. Fredag 24.12 Julbön i Betania. Söndag 2.1 kl 18.00 Nyårsgemenskap gemensamt med Betania.

BIBELKVÄLLAR

Under vårterminen fortsätter Bibelkvällarna. Vilken Bibelbok vi börjar med efter nyåret får vi be och fundera över. Patrick Nordman är med någon Bibelkväll under vintern/våren och förklarar texten. Välkommen att utforska Bibeln tillsammans!

ÄNDRINGAR I PROGRAMMET

Kan förekomma. Se Östnyland: Kulturforum fredagar eller Kulturforums nätsida eller Sibbo friförsamlings Facebook sida.

September – oktober 2021

SEPTEMBER 2021

Fre 3 kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 5 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro Österberg, m fl. medverkanden. Kyrkkaffe.

Sö 12 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Kvällens gäst Nils Gustav Blom predikar. Servering

To 16 kl 18.00 KVINNOSAMLING/PROMENAD.

Fre 17 kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF.

Sö 19 kl 10.00 FÖRSAMLINGS-UTFLYKT till jättegrytorna i Askola. Egen matsäck med. START KL 10.00 från Missionshuset.

To 23 kl 19.00 MANSSAMLING.

Sö 26 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Efesierbrevet kapitel 4. Servering

On 29 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

OKTOBER 2021

Fre 1 kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 3 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Kyrkkaffe.

Sö 10 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 3 ansvarar. Servering.

To 14 kl 18.00 KVINNOSAMLING/PROMENAD

Fre 15 kl 10.00 FÖRÄLDRA–BARN TRÄFF

Sö 17 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Kvällens gäst, Markus Österlund predikar. Servering

Sö 24 kl 18.00 BÖN. Vi ber tillsammans för aktuella böneämnen.

On 27 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 28 kl 19.00 MANS-SAMLING

Sö 31 kl 15.00 BETANIAS 100-ÅRSJUBILEUM.

VARJE VECKA

Måndagar kl 18.00 Bön för Norden och Israel hos Beth Ekström,
telnr 040-5896965.

KONTAKT JUNI, JULI, AUGUSTI 2021

JUNI

To 3 kl 18.30 KVINNOSAMLING/PROMENAD

Fre 4  kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 6 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING i Missionshuset. Grupp 1 ansvarar. Servering.

Lö 12 MKF:S ÅRSMÖTE i Andreaskyrkan och på Zoom.

Sö 13 kl 11.00 GUDSTJÄNST i Missionshuset. Patrik Nordman undervisar från Bibeln. Nattvard. Församlingskollekt. Kyrkkaffe.

Sö 20  kl 18.00 GEMENSAM SOMMARKVÄLL MED BETANIA

i Gesterby Missionshus. Barbro och Kenneth Österberg ansvarar. Servering.

Sö 27 LEDIG SÖNDAG

JULI

Sö 4 kl 18.00 GEMENSAM SOMMARKVÄLL MED BETANIA

i Betania. Servering.

Sö 11 LEDIG SÖNDAG

Sö 18 kl 18.00 GEMENSAM SOMMARKVÄLL MED BETANIA

i Gesterby Missionshus. Lasse och Kerstin Ådahl ansvarar. Servering.

Sö 25 LEDIG SÖNDAG

AUGUSTI

Sö 1 kl 18.00 GEMENSAM SOMMARKVÄLL MED BETANIA

i Betania. Servering.

Sö 8 kl 11.00 GUDSTJÄNST i Missionshuset. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro Österberg predikar, m fl medverkanden. Kyrkkaffe.

Sö 15 BÖNE- OCH FASTEDAG.

Sö 15 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING OCH BÖNEVANDRING i Gesterby. Sammanfattning av dagen och vandringen. Servering.

To 19 kl 18.30 KVINNOSAMLING/PROMENAD

Fre 20 kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF i Missionshuset.

Sö 22 kl 18.00 BIBELKVÄLL i Missionshuset.

Vi läser Efesierbrevet kapitel 3. Servering.

To 26 kl 19.00 MANS-SAMLING.

Sö 29 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 2 ansvarar. Servering.

VARJE VECKA

Måndagar kl 18.00 Bön för Norden och Israel hos Beth Ekström

Telnr 040-5896965.

ÄNDRINGAR I PROGRAMMET

Kan förekomma. Se Östnyland, Kulturforum på fredagar eller på Sibbo friförsamlings Facebook sida.

April och maj 2021

KONTAKT APRIL 2021

LÅNGFREDAG
To 1 kl 19.00 GETSEMANE-KVÄLL på Zoom tillsammans med Betania. Nattvard.
PÅSKDAGEN
Sö 4 kl 18.00 PÅSKGUDSTJÄNST på Zoom. Nattvard. Carola Bärlund leder, Barbro Österberg predikar.

sunset cross 2

”sunset cross 2” by jpc101 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

To 8 kl 19.00 MANS-SAMLING
Fre 9 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF
Sö 11 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING på Zoom. Besök och predikan av Lars Fridefors (från Borgå). Anna Salmensaari leder.

To 15 kl 18.30 KVINNOSAMLING/PROMENAD
Sö 18 kl 18.00 BIBELKVÄLL på Zoom. Vi läser Efesierbrevet kapitel 1.

To 22 kl 19.00 MANS-SAMLING
Fre 23 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF
Sö 25 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING på Zoom. Grupp 2 ansvarar.

Ons 28 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

KONTAKT MAJ 2021

Sö 2 kl 11.00 GUDSTJÄNST på Zoom. Nattvard. Barbro Österberg m fl.

To 6 kl 19.00 MANS-SAMLING
Fre 7 kl 10.00 FÖRÄLDRA- BARNTRÄFF
Sö 9 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. (Morsdag) Grupp 3 ansvarar. Sö 9

Sö 16 kl 11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST på Zoom med Olle Rosenqvist. Eventuellt kan det bli en annan söndag.

To 20 kl 18.30 KVINNOSAMLING/PROMENAD
Fre 21 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF
Sö 23 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. (Pingstdagen) Undervisning från nätet. Lasse och Kerstin Ådahl m.fl. ansvarar.

On 26 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA
To 27 kl 19.00 MANS-SAMLING.
Sö 30 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Efesierbrevet kapitel 2.

Februari och Mars 2021

FEBRUARI 2021

Fre 5 kl 10.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 7 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING på Zoom. Carola Bärlund leder. Barbro Österberg predikar. Nattvard.

To 11 kl 18.30 KVINNOSAMLING/PROMENAD. Träff vid Missionshuset. Vi promenerar ca 1 timme och har en bönestund/andakt vid någon lämplig plats.

Sö 14 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING på Zoom. Lasse Ådahl predikar. Barbro Österberg leder.

To 18 kl 19.00 MANS-SAMLING

Fre 19 kl 10.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 21 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING på Zoom. Grupp 3 ansvarar.

On 24 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

Sö 28 kl 18.00 BIBELKVÄLL i Missionshuset och på Zoom. Patrick Nordman (amatörteolog från Borgå Missionskyrka) guidar oss genom kvällens kapitel. Vi läser Jesaja kapitel 61-63.

måndagar kl 18.00 är det BÖN för Norden hos Beth Ekström i Hindsby.

MARS 2021

Fre 5 kl 10.00 FöRÄLDRA-BARN TRÄFF.

Sö 7 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING på Zoom. Nattvard. Grupp 1 ansvarar.

To 11 kl 18.30 KVINNOSAMLING/VANDRING. Träff vid Missionshuset. Vi promenerar ca 1 timme och har en bönestund/andakt vid någon lämplig plats. Ta varma kläder på!

Sö 14 kl 18.00 BIBELKVÄLL på Zoom. Vi läser Jesaja kapitel 64-66

To 18 kl 19.00 MANS-SAMLING.

Fre 19 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 21 kl 17.00 ÅRSMÖTE

PALMSÖNDAG
Sö 28 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING i Missionshuset och på Zoom. Kvällens gäst Nils-Gustav Blom predikar.

On 31 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

måndagar kl 18.00 är det BÖN för Norden hos Beth Ekström i Hindsby.

DECEMBER 2020-JANUARI 2021

DECEMBER 2020De flesta samlingar går över till Zoom under December och är kl 18:00.

2 ADVENT

To 3 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

6 kl 18.00 GUDSTJÄNST med vittnesbörd. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro Österberg m fl.

Ti 8 kl 18.30 – KVINNOSAMLING – Vi går ut och går. Reflexväst och passliga kläder på.

3 ADVENT

13 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 1 ansvarar.

On 16 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 17 kl10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

To 17 kl 19.00 MANS-SAMLING.

4 ADVENT

20 kl 18.00 JULSAMLING ”Stillhet inför julen”. Julsånger, Bibelord, bön och förbön.

JULAFTON

To 24 kl 13.00 JULBÖN i Betania och på Zoom. Gabriel Grönroos. Rea Holmberg. Gun-Britt Sandström. Barbro Österberg. Sång av Annika Holmberg med flickor. Tom Packalén vid pianot. Välkommen!

JANUARI 2021

Vi följer med corona-läget om vi kan samlas i Missionshuset i januari

3 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING ”INFÖR DET NYA ÅRET”. Nyårsord och Bön inför det nya året. Carola Bärlund m fl.

10 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard, församlingskollekt. Anne Granberg leder. Barbro Österberg predikar.

Ti 12 kl 18.30 KVINNOSAMLING

To 14 kl 10.00.12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

17 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 58-60.

To 21 kl 19.00 MANS-SAMLING

24 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Grupp 2 ansvarar. Gäst: Tobbe Granberg.

On 27 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 28 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

31 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Besök och predikan av Edward Holmberg.

JUL- OCH NYÅRSHELGEN

I år blir jul- och nyårshelgen annorlunda än förut. Som det är nu kan vi inte samlas i bönehuset eftersom högst 10 personer får samlas samtidigt. Detta möjligen fram till årsskiftet. Samlingarna flyttar troligtvis till Zoom men vi försöker ändå följa programmet som det är.

Det blir ingen Grötfest eller Julfest i år pga restriktionerna som finns. Det blir heller ingen Julkör eller övningar inför Julbönen.

Söndag 20.12 kl 18.00 samlas vi till Julsamlingmed Julsånger, Bibelord och bön.

Julafton, torsdag 24.12 kl 13.00 är det Julböni Betania och på Zoom.

Söndag 27.12 är en ”ledig, doing good” söndag.

Söndag 3.1.2021 kl 18.00 samlas vi till en Kvällssamlinginför det nya året, med Nyårsord och bön för det nya året.

Julbönen hålls i Betania i år pga att man bättre kan hålla avstånden där. Men nu ser det ut som att Julbönen blir på Zoom då bara 10 personer (fr.o.m. 30.11) får samlas. Läget och restriktionerna kan ändras snabbt och vi får följa med läget.

Hur läget blir efter Nyår får vi följa med och utvärdera om vi igen kan samlas i Missionshuset.

BESÖK.

Söndag 24.1 kl 11.00 har vi besök av Tobbe (Torbjörn) Granberg, han predikar i gudstjänsten. Söndag 31.1 kl 18.00 besöker och predikar Edward Holmberg i församlingen.

BÖN HOS BETH.

På måndagar kl 18.00 är det Bön hos Beth Ekström i Hindsby.

Fridfull Julhelg och ett Välsignat Nytt År 2021!

Oktober – November 2020

OKTOBER 2020

Sö 4 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Predikan av Henrik Nymalm, (från Borgå Missionsförsamling). Barbro Österberg m fl. Kyrkkaffe.

On 8 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 11 kl 11.00 MISSIONSDAG. Tillsammans med familjen Martin Sandås. Vi tar del av deras liv och vad de är mitt uppe i nu i Grekland. Vi är med dem via Zoom, i Gesterby Missionshus. Kollekt för församlingens missionsåtaganden. Servering.

Ti 13 kl 18.30 KVINNOSAMLING

Sö 18 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 2 ansvarar. Servering.

To 22 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

To 22 kl 19.00 MANS-SAMLING

Sö 25 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 52-54. Servering.

On 28 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

NOVEMBER 2020

Sö 1 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Predikan av Olof Göthelid, som är med oss i Gesterby via Zoom. Kyrkkaffe.

To 5 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 8 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 55-57. Servering.

Sö 15 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Barbro Österberg m fl. Kyrkkaffe.

Ti 17 kl 18.30 KVINNOSAMLING

To 19 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA –BARN TRÄFF

Sö 22 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Besök och predikan av Helena Rönnberg, kaplan i Sibbo svenska församling. Servering.

On 25 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 26 kl 19.00 MANS-SAMLING

1 ADVENT

Sö 29 kl 11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST. Grupp 3 ansvarar. Kyrkkaffe.

Ring Börje om du vill ha skjuts till söndagsmötena: 0400736404

HÖSTEN OCH VINTERN 2020.

Vi planerar oktober och november som att vi kan träffas i Missionshuset i Gesterby. Smittoläget och restrikotionerna kan ändras snabbt. Om det blir strängare restriktioner med färre som får samlas mm, flyttar vi samlingarna till Zoom. Vi får be att läget hålls lugnt!

MISSIONSDAG.

Blir det 11 oktober kl 11.00 tillsammans med Martin och Hege Elise Sandås. De arbetar i Grekland tillsammans med missionsorganisationen Ungdom Med Uppift. De är med oss i Gesterby via Zoom. Om du vill bekanta dig med dem, vem de är och vad de gör, så kan man läsa deras blogg, där de skriver om sitt liv och deras senaste ”nyheter”, http://www.hemsandas.weebly.com

GÄSTER

4 oktober kl 11.00 har vi besök av Henrik Nymalm, han predikar i gudstjänsten.

1 november kl 11.00 predikar Olof Göthelid i Gudstjänsten via Zoom, i Missionshuset.

22 november kl 18.00 besöker och predikar Helena Rönnberg i kvällssamlingen. Hon har nyligen blivit anställd som kaplan i Sibbo svenska församling. Vi får välkomna henne hit till Sibbo!

AUGUSTI – SEPTEMBER 2020

AUGUSTI 2020

Sö 23 kl. 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 47 och 48
Enkel servering. (Utomhus?)

On 26 kl. 10.30 ANDAKT PÅ LINDA
(Utomhus och endast för Linda-boende p g a corona)

Sö 30 kl. 17.00 BÖNEVANDRING i Gesterby.
Start och avslutning vid Missionshuset. Egen matsäck med, kaffe/te finns.

SEPTEMBER 2020

To 3 kl. 10.00-ca 12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF.

Sö 6 kl. 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Carola Bärlund leder. Barbro Österberg predikar. Besök av FMU- kontaktperson Maria Pettersson. Kyrkkaffe.

Ti 8 kl. 18.30 KVINNOSAMLING.

Sö 13 kl. 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 1 ansvarar. Servering.

To 17 kl. 10.00-ca 12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF.

Sö 20 kl. 11.00 GUDSTJÄNST. Nils-Gustav Blom predikar. Monika Blom spelar piano. Barbro Österberg leder, m fl. Kyrkkaffe.

Ti 22 kl. 19.00 MANS-SAMLING.

Sö 27 kl. 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 49-51. Servering.

On 30 kl. 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

HÖSTEN 2020. Vi vet inte hur den här hösten ser ut med tanke på corona-pandemin. Programrådet har planerat augusti och september som en vanlig höst. Förhoppningen är att vi kan samlas och träffas hela hösten och vintern med de restriktioner som finns (avstånd, hand- och hosthygien och kanske munskydd? och komma frisk till samlingarna). Så långt som det är möjligt har vi gudstjänster och samlingar i Missionshuset! OM det igen blir begränsningar med att träffas ”live”, flyttar vi samlingarna till Zoom på nätet. Gudstjänster, Kvällssamlingar, Bibelkvällar, Kvinno- och Mans-samlingar går bra att ha på Zoom. Vi BER att det blir en VÄLSIGNAD höst och vinter, hur det än blir!

BÖNEVANDRING. Söndag 30.8 k17.00 samlas vi till Bönevandring i Gesterby. Vi samlas vid Missionshuset, har en kort samling där, före vi vandrar iväg. Vi vandrar ca en timme och samlas sedan igen vid Missionshuset. Där blir det servering med kaffe/te och EGEN MATSÄCK, samtal vad vi upplevt under vandringen samt bön, tankar, visioner inför hösten/vintern. Varmt Välkommen med och be och välsigna vår bygd!

BIBELKVÄLLAR. Under hösten fortsätter vi att studera och läsa Jesaja. Före samlingen är det bra om man läser igenom kapitlen (kommentarer och hänvisningar är också bra att läsa). Under kvällen finns en ledare som fördjupat sig mera i texten. Välkommen med och utforska Guds ord!

KVINNO- OCH MANS-SAMLINGAR. Fortsätter en gång i månaden. Vi samalas och delar livet med varandra. Vi dricker kaffe, äter gott, samtalar, läser Bibeln, ber med och för varandra. Välkommen!

ANDAKTER PÅ LINDA.Fortsätter för dem som bor på Linda. Tyvärr får inte utomstående vara med. OM corona-läget förändras till det sämre inhiberas samlingarna. Vi BER att samlingar kan hållas! De är viktiga för de äldre som annars blir ensamma och isolerade igen.

FÖRÄLDRA-BARN TRÄFFAR. Vi fortsätter träffas med mammor och barn 1-2 torsdagar i månaden. Vi försöker vara ute så mycket som möjligt där barnen kan leka och mammorna prata. Kaffetermos och muggar finns till hands.

GUDSTJÄNST GRUPPERNA”.Under hösten fortsätter grupperna 1-3 att ansvara för en kvällssamling eller gudstjänst, för det mesta en i månaden.

MISSIONSDAG; 11.10 kl. 11.00 Under våren blev det ingen Missionsdag p g a situationen då. Nu har vi lärt oss mycket om olika sätt att mötas och samlas via nätet. En Missionsdag blir det med familjen Sandås som är med oss från Grekl.and via datorn och skärmen i Missionshuset eller så möts vi på Zoom, söndagen 11.10 kl. 11.00! Välkommen!

Alla offentliga möten inställda tillsvidare

Kära vänner,
Sibbo friförsamling har inställt Gudstjänster och samlingar.

Önskar du samtala eller få förbön ring gärna:
Barbro Österberg 050-3053800 (eftermiddagar efter klockan 14:00) eller
Lasse Ådahl 040-5257313 eller
Stina Virtanen 050-3285673.

Eller skriv till sibbofriforsamling@gmail.com

Under den här tiden har vi en stor uppgift att be för vårt land och vårt folk. Och för läget i världen. Be för dina grannar, din släkt och dina vänner!

”I Herren har jag min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.
Ps 91:2.”

Februari och Mars 2020

FEBRUARI

Sö 2 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Carola Bärlund leder. Barbro Österberg predikar. Efteråt församlingsmöte. Kyrkkaffe.

Ti 4 kl 18.30 KVINNOSAMLING.

Sö 9 kl 17.00 (OBS! Tiden!) KVÄLLSSAMLING. Bön och Lovsång och vittnesbörd. Servering. (Olof o Gitta Göthelids besök är inhiberat!) Välkommen!

Ti 11 kl 18.00 BÖN FÖR ISRAEL. Hos Beth Ekström.

To 13 kl 10.00 – ca 12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 16 LEDIG SÖNDAG. (”Doing good” söndag och sportlov).

Sö 23 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Grupp 3 ansvarar. Kyrkkaffe.

On 26 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA.

To 27 kl 10.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF.

To 27 kl 19.00 MANS-SAMLING.

 

MARS

Sö 1 kl 18.00. BÖN OCH LOVSÅNG. Stina Virtanen, Beth Ekström och Maria Lindh-Hindsberg. Servering.

Ti 3 kl 18.30 KVINNOSAMLING.

Sö 8 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Lasse Ådahl leder. Barbro Österberg predikar. Kyrkkaffe.

Ti 10 kl 18.00 BÖN FÖR ISRAEL

To 12 kl 10.00 – ca 12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF.

Sö 15 kl 11.00 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE.

To 19 kl 19.00 MANS-SAMLING

Sö 22 LEDIG SÖNDAG (”Doing good” söndag)

On 25 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 26 kl 10.00 – ca 12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF.

To 26 kl 18.30 KVINNOSAMLING OCH  KVINNOR MITT I LIVET. Gemensam kvinnosamling i Gesterby Missionshus. Servering.

Sö 29 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 44-46. Patrick Nordman från Missionskyrkan i Borgå (amatör teolog och Bibellärare) guidar oss genom texten. Servering.