Januari och Februari 2023

JANUARI
Söndag 22.1. kl. 18:00 Bön – Vi ber för församlingen och andra aktuella böneämnen. Vi samtalar också om vår fortsatta verksamhet i församlingen.

Torsdag 26.1. kl. 19:00 Ekumenisk bönekväll i Sibbo i Gesterby Missionshus.
Vi ber tillsammans för personliga och allmänna böneämnen.
Medverkande: Helena Rönnberg (tal), Ole Granqvist (sång)
+ Barbro Österberg, Katja Korpi och Gun-Britt Sandström

Söndag 29.1. kl. 18:00 Bibelkväll – Vi läser Jakobs brev kapitel 3. Servering.

FEBRUARI
Söndag 5.2. kl. 11:00 Gudstjänst – Predikan, nattvard, församlingskollekt och servering.
Söndag 12.2. kl. 18:00 Kvällssamling med Grupp 2. Servering.
Söndag 19.2. kl. 11:00 Söndagssamling med Grupp 1. Servering.
Söndag 26.2. kl. 18:00 Kvällssamling med Grupp 3. Servering.

Annons

DECEMBER 2022-JANUARI 2023

NOVEMBER 2022

5 kl. 16.00 TONÅRSLÄGER/Återträff i Betania.

6 kl. 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro Ö m fl. Lukasevangeliet kapitel 6. Kyrkkaffe.

To 10 kl. 18.00 KVINNOSAMLING/PROMENAD.

12 kl. 14-18 FAMILJEJIPPO i Betania

Sö 13 kl. 18.00 KVÄLLSSAMLING. Kvällens gäst, Seth Jacobsson från Missionskyrkan i Borgå predikar. Servering.

To 17 kl. 19.00 MANS-SAMLING.

Lö 19 kl. 10.00 KVINNOFRUKOST i Betania.

Sö 20 kl. 18.00 BIBELKVÄLL. Jakobs brev kapitel 2

On 23 kl. 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

1 ADVENT

Sö 27 kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST. Grupp 1 ansvarar. Kyrkkaffe.

DECEMBER 2022

2 ADVENT

Sö 4 kl. 12.00 FÖRSAMLINGENS JULFEST.

On 7 kl. 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 8 kl. 18.00 KVINNOSAMLING/PROMENAD

3 ADVENT

11 kl. 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro Ö m fl. Lukasevangeliet kapitel 2. Kyrkkaffe.

To 15 kl. 19.00 MANSSAMLING

4 ADVENT

18 kl. 18.00 KVÄLLSSAMLING. Kvällens gäster: Edward och Barbro Holmberg. Servering.

JULAFTON

24 kl. 13.00 GEMENSAM JULBÖN MED BETANIA i Gesterby Missionshus.

28.12-2022-1.1.2023 MIDVINTERVECKAN i Nickby, Sibbo, Lukkarin koulu.

Fredag 30.12 och lördag 31.12 OFFENTLIGA MÖTEN med MVV. Mera info kommer senare.

JANUARI 2023

8 kl. 18.00 KVÄLLSSAMLING inför det nya Året med Nyårsord och Bön mm. Grupp 3 ansvarar. Servering.

To 12 kl. 18.00 KVINNOSAMLING/PROMENAD

15 kl. 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro Ö m fl. Lukasevangeliet kapitel 7. Servering.

September/Oktober 2022

SEPTEMBER 2022

Sö 4 kl. 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt.
Barbro Österberg m fl. Predikan från Lukasevangeliet, introduktion och kapitel 1. Kyrkkaffe.
Sö 11 kl. 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 2 ansvarar. Servering.
To 15 kl. 18.00 KVINNOSAMLING/PROMENAD.
Lö 17 kl.
10.00 – ca 16.00 LEDARDAG med Håkan och Gunilla Gniste i Missionskyrkan i Ekenäs.
Sö 18 FÖRSAMLINGS-UTFLYKT, START kl. 11.00 från Missionshuset.
To 22 kl. 19.00 MANS-SAMLING.
Sö 25 kl.
18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Romarbrevet kapitel 15-16. Servering.
On 28 kl. 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

OKTOBER 2022

Sö 2 kl. 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt.
Barbro Österberg m fl. Kyrkkaffe.
Sö 9 kl. 18.00 BIBELKVÄLL. Servering.
To 13 kl. 18.00 KVINNOSAMLING/PROMENAD
Sö 16 kl.
11.00 GUDSTJÄNST. Grupp 3 ansvarar. Kyrkkaffe.
Sö 23 kl. 18.00 KVÄLLSSAMLING med BÖN och FÖRBÖN
On 26
kl. 10.30 ANDAKT PÅ LINDA
To 27
kl. 19.00 MANS-SAMLING
Lö 29 kl. 18.00 VÄLGÖRENHETSKONSERT ”GOD JUL SIBBO
Sö 30
kl. 18.00 KVÄLLSSAMLING. Besök av Nils-Gustav och Monica Blom. Servering.

JUNI, JULI OCH AUG. 2022

JUNI
Sö 5 kl.11.00 GUDSTJÄNST. Patrik Nordman (från Borgå
Missionsförsamling) predikar från Romarbrevet 12. Kyrkkaffe.
Sö 12 kl.18.00 SOMMARKVÄLL I GESTERBY MISSIONSHUS,
GEMENSAM MED BETANIA. Siv Lindroos och Carola Bärlund
ansvarar. Servering.
Sö 19 kl.18.00 SOMMARKVÄLL I BETANIA.
Må 20 – to 23 BARNLÄGER PÅ SJÖMANSRO
Sön 26 INGEN SAMLING (Midsommarhelg)
On 29.6 – lö 2.7 MISSIONSKYRKAN I FINLANDS
SOMMARKONFERENS I GRANKULLA

JULI
Sö 3 kl.18.00 SOMMARKVÄLL I GESTERBY MISSIONSHUS,
GEMENSAM MED BETANIA. Österbergs ansvarar. Servering.
To 7 – sö 10 FAMILJELÄGER PÅ ENÄ-SEPPÄ I VIHTIS.
Sö 10 kl.18.00 SOMMARKVÄLL I BETANIA
Sö 17 kl.18.00 BÖN I MISSIONSHUSET
Sö 24 kl.18.00 SOMMARKVÄLL I BETANIA
On 27 – sö 31 TONÅRSLÄGER PÅ SJÖMANSRO

AUGUSTI
Sö 7 kl.18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Romarbrevet kapitel 13-14.
Sö 14 kl.11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro
Österberg predikar
, m.fl. medverkanden. Kyrkkaffe.
To 18 kl. 18.00 KVINNOSAMLING OCH PROMENAD.
Sö 21 kl.18.00 SOMMARKVÄLL I GESTERBY MISSIONSHUS,
GEMENSAM MED BETANIA. Granbergs ansvarar. Servering.
To 25 kl.19.00 MANS-SAMLING.
Sö 28 kl.18.00 BÖNE- OCH FASTEDAG

VARJE VECKA
Måndagar kl.18.00 Bön hos Beth Ekström. Tel 040-5896965

ÄNDRINGAR I PROGRAMMET
Kan förekomma. Se: Östnyland, Evenemax, fredagar eller Evenemax
hemsida. Sibbo friförsamlings hemsida eller Facebooksida.

SOMMARKONFERENSEN 2022
Äntligen blir det konferens igen! Den hålls onsdag 29 juni till lördag 2 juli, på
Suomen Raamattuopisto i Grankulla. Program och presentation av
medverkande finns i tidningen På Väg och på mkf.fi/konferens2022/. MKF:s
årsmöte blir på torsdag 30.6 kl.10.15. Välkommen att dela gemenskap,
undervisning, lovsång mm. Efter 2 års paus får vi äntligen samlas igen!

BARNLÄGER 20-23.6, FAMILJELÄGER 7-10.7, TONÅRSLÄGER 27-
31.7

Barnläger och tonårsläger hålls igen på Sjömansro i Lappvik i samarbete med FMU och lokala Pingstförsamlingar i Nyland. Familjelägret hålls på EnäSeppä, läger- och kurscenter i Vihtis. Anmälningar och mera info finns på
http://www.fmu.nu Om man har frågor kan man kontakta Dessi Wirén 050
3403160.

SOMMARKVÄLLAR I SOMMAR
I år har Sibbo friförsamling 3 Gemensamma Sommarkvällar kl.18.00,
söndagarna 12.6, 3.7 och 21.8. Betania har Sommarkvällar de övriga
söndagskvällarna. Välkommen att delta i Gesterby och i Betania.

BÖNE- OCH FASTEDAG
Söndagen 28.8 blir det en Böne- och fastedag. En ny termin, ett nytt år får vi
lämna i Guds hand, och vi får inleda hösten med en söndag då vi lägger
församlingen och annat vi bär på inför Hans ansikte. Mera info kommer
senare!

FÄRDTJÄNST
Ring Börje Granberg 0400-736404 om du behöver skjuts till/från möten och
samlingar.

April – Maj 2022

APRIL 2022

Sö 3 kl. 11.00 GUDSTJÄNST.
Barbro Österberg predikar.
Nattvard. Församlingskollekt
To 7 kl. 18.00 KVINNOPROMENAD/-SAMLING
Sö 10 kl. 18.00 KVÄLLSSAMLING.
Seth Jakobsson från Borgå besöker oss
To 14 kl. 19.00 GETSEMANEAFTON i Betania
Sö 17 kl. 11.00 PÅSKGUDSTJÄNST.
Grupp 3 ansvarar
To 21 kl. 19.00 MANS-SAMLING
Sö 24 kl. 18.00 BIBELKVÄLL.
Vi läser Romarbrevet kapitlen 6-8.
On 27 kl. 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

MAJ 2022

Sö 1 kl. 11.00 GUDSTJÄNST.
Nattvard. Församlingskollekt. Grupp 1 ansvarar.
Barbro Österberg predikar.
Sö 8 Morsdag – inget möte.
To 12 kl. 18.00 KVINNOPROMENAD/-SAMLING
Sö 15 kl. 11.00 MISSIONSMÖTE.
Besök av Olle Rosenqvist. Servering.
To 19 kl. 19.00 MANS-SAMLING
Sö 22 kl. 18.00 BIBELKVÄLL.
Vi läser Romarbrevet kapitlen 9-11.
On 25 kl. 10.30 ANDAKT PÅ LINDA
Sö 29 FÖRSAMLINGENS ÅRLIGA UTFLYKT –
Mer information senare.
VARJE VECKA
Måndagar kl. 18.00 hos Beth Ekström, tel. 040-5896965.

Februari och Mars 2022

FEBRUARI 2022

Sö 6 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt.
Grupp 1 ansvarar.
To 10 kl 18.00 KVINNOPROMENAD. SAMLING efteråt ca 19:00
Sö 13 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Markus Linde,
Ungdomspastor i Andreaskyrkan och MKF:s Missions-
informatör, informerar om missionsprojekten inom MKF och
predikar.
To 17 kl 19.00 MANS-SAMLING
Sö 20 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Romarbrevet kapitel 2
och 3. Lasse Ådahl leder.
Sö 27 kl 17.00 BÖNEVANDRING med ”hetvägg” (och
fastlagsbullar) och servering (utomhus?). OBS! Tiden!

MARS 2022

Sö 6 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt.
Barbro Österberg predikar.
To 10 kl 18.00 KVINNOSAMLING/PROMENAD
Sö 13 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 2 ansvarar.
To 17 kl 19.00 MANS-SAMLING
Sö 20 kl 11.00 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
Sö 27 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Romarbrevet kapitel 4
och 5.
On 30 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

OBS! VARJE VECKA Måndagar kl 18.00 hos Beth Ekström, tel 040-5896965.

VINTERN 2022.
Pandemin fortsätter och vi följer de lokala restriktionerna. De planerade Gudstjänsterna och Kvällssamlingarna hålls i Missionshuset eller på Zoom. Information om det är fysiskt i Gesterby eller på Zoom kommer i annonsen på Östnyland, på församlingens facebook sida och i församlingens Whatsup grupp. Vi håller kontakten med varandra och informerar varandra.

BIBELKVÄLLAR. Under vårterminen fortsätter vi att studera och läsa Bibeln, nu läser vi Romarbrevet. Välkommen att utforska Guds ord.
KVINNOSAMLINGAR.Fortsätter under vårterminen en gång i månaden. Samlingarna börjar med promenad kl 18.00 för den som vill promenera och Kvinnosamlingen börjar kl 19.00. Det går att vara med på bara promenaden eller på bara Kvinnosamlingen. Och det går att vara med på båda. Man väljer själv! Vi samalas och delar livet med varandra. Vi dricker kaffe, äter gott, samtalar, läser Bibeln, ber med och för varandra. Varmt Välkommen!
MANSSAMLINGAR. Fortsätter 1 gång i månaden, med samtal, Bibel och bön och ibland praktiskt arbete. Välkommen!
ANDAKTER PÅ LINDA.Fortsätter i mars för dem som bor på Linda. Tyvärr får utomstående ännu inte vara med. En liten trogen grupp samlas och sjunger Psalmer, läser Bibeln och ber. Viktigt för dem som är med!
FÖRÄLDRA-BARN TRÄFFAR.
Träffas inte regelbundet nu under vintern.
GÄSTANDE PREDIKANTER. Blir det söndag 13.2 kl 18.00, då Markus Linde från Andreaskyrkan predikar och delar Missionsinfo.
FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE
Församlingens årsmöte hålls söndag 20 mars kl 11.00. Sedvanliga årsmötesärenden behandlas: beslut om årsberättelse och ekonomiskt bokslut. Val av styrelse: i tur att avgå är Börje Granberg och Barbro Österberg. Börje och Barbro står till förfogande för återval. Andra ärenden: val av övriga funktionärer, verksamhetsfrågor och annat aktuellt. Om du har ärenden som du önskar ska tas upp i årsmötet meddela Lasse Ådahl eller Barbro Österberg.
KYRKKAFFE OCH SERVERING
Har vi antingen hemma framför datorn eller beroende på pandemiläget i Missionshuset om samlingen är där.

November-December 2021 – Januari 2022

NOVEMBER 2021

Lö 6 kl 10.00-17.00 MKF HÖSTMÖTE/EXTRAMÖTE I TAMMERFORS på Scandic Tampere City i Tammerfors. Frågor som tas upp är bl.a. presentation av och samtal om hur MKF:s ledning ser ut efter Håkan Björklunds pensionering. M.fl. frågor. Välkommen att vara med, också via Zoom!

Sö 7 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro Österberg predikar, Stina Virtanen leder. Kyrkkaffe.

To 11 kl 18.00 KVINNOPROMENAD och kl 19.00 KVINNOSAMLING

Fre 12 kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN-TRÄFF

Fre 12 – Lö 13 BARN- OCH UNGDOMSKÖRFESTIVAL I ANDREASKYRKAN I HELSINGFORS Det blir övningar och pausprogram med Fanny Sjölind, Susanna Sandell och Elna Romberg och avslutas med en konsert på lördag kväll kl 19.00. Välkommen!

Lö 13 kl 10.00 KVINNOFRUKOST HÄLSOKÄLLAN i Betania. Mia Westerlund talar.

Lö 13 kl 19.00 GOSPELKONSERT med Barn- och Ungdomskören i Andreaskyrkan.

Sö 14 FARSDAG, ”DOING GOOD SÖNDAG”. Ingen samling i Gesterby.

To 18 kl 19.00 MANS-SAMLING

Fre 19 – Sö 21 BARNLÄGER I BETANIA i Sibbo. Det är en återträff för sommarens barnläger på Sjömansro, men andra barn är också välkomna med. Lägret inleds kl.18 fredagen, och avslutar ca 14 på söndag.

Sö 21 kl 11.00 GUDSTJÄNST och AVSLUTNING av Barnlägret, i Betania.

Sö 21 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Efesierbrevet kapitel 5. Servering.

On 24 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

Fr 26 kl 10-11:30 FÖRÄLDRA-BARN-TRÄFF

1 ADVENT Sö 28 kl 11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST. Grupp 1 ansvarar. Nattvard. Församlingskollekt. Kyrkkaffe.

DECEMBER 2021

Lö 4 kl 10.00 KVINNOFRUKOST HÄLSOKÄLLAN i Betania. Helena Rönnberg talar.

2 ADVENT Sö 5 kl 11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST med Jan och Anki Tunér. De delar med sig av sina erfarenheter från Afghanistan och situationen där nu. Kollekt för församlingens missionsåtaganden. Efteråt servering.

To 9 kl 18.00 KVINNOPROMENAD ochkl 19.00 KVINNOSAMLING

Fre 10 kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

3 ADVENT Sö 12 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Efesierbrevet kapitel 6. Servering.

On 15 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 16 kl 19.00 MANS-SAMLING

4 ADVENT Sö 19 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING och FÖRSAMLINGENS JULFEST – Grupp 2 ansvarar. Servering.

JULAFTON Fre 24 kl 13.00 JULBÖN i Betania.

JANUARI 2022 (preliminärt program)

Sö 2 kl 11.00 GEMENSAM NYÅRSGUDSTJÄNST i Betania.

Sö 9 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING med Nyårsord. Nattvard. Församlingskollekt. Grupp 3 ansvarar. Servering.

Sö 16 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Besök av Ester och Johannes Witick. De leder lovsången och predikar. Kyrkkaffe.

Sö 23 kl 18.00 BIBELKVÄLL

Sö 30 kl 19.00 BÖN i Missionshuset

VARJE VECKA

Måndagar kl 18.00 BÖN hos Beth Ekström, Martisvägen 67, tfn. 040-5896965.

Tisdagar kl 14.00 EFTERHÄNG, eftermiddags träff för tonåringar, i Betania.

KVINNOFRUKOST HÄLSOKÄLLAN I BETANIA
Efter en lång coronapaus ordnas igen Kvinnofrukost Hälsokällan i Betania kl 10.00. Lördag 13.11 talar Mia Westerlund och lördag 4.12 talar Helena Rönnberg. Välkommen!

MISSIONSGUDSTJÄNST MED JAN OCH ANKI TUNÉR

Söndag 5.12 kl 11.00 besöker Jan och Anki Tunér församlingen.

JUL- OCH NYÅRSHELGENS GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR

Söndag 28.11 kl 11.00 Adventsgudstjänst i Gesterby. Söndag 19.12 kl 18.00 Församlingens Julfest i Gesterby. Fredag 24.12 Julbön i Betania. Söndag 2.1 kl 18.00 Nyårsgemenskap gemensamt med Betania.

BIBELKVÄLLAR

Under vårterminen fortsätter Bibelkvällarna. Vilken Bibelbok vi börjar med efter nyåret får vi be och fundera över. Patrick Nordman är med någon Bibelkväll under vintern/våren och förklarar texten. Välkommen att utforska Bibeln tillsammans!

ÄNDRINGAR I PROGRAMMET

Kan förekomma. Se Östnyland: Kulturforum fredagar eller Kulturforums nätsida eller Sibbo friförsamlings Facebook sida.

September – oktober 2021

SEPTEMBER 2021

Fre 3 kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 5 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro Österberg, m fl. medverkanden. Kyrkkaffe.

Sö 12 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Kvällens gäst Nils Gustav Blom predikar. Servering

To 16 kl 18.00 KVINNOSAMLING/PROMENAD.

Fre 17 kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF.

Sö 19 kl 10.00 FÖRSAMLINGS-UTFLYKT till jättegrytorna i Askola. Egen matsäck med. START KL 10.00 från Missionshuset.

To 23 kl 19.00 MANSSAMLING.

Sö 26 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Efesierbrevet kapitel 4. Servering

On 29 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

OKTOBER 2021

Fre 1 kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 3 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Kyrkkaffe.

Sö 10 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 3 ansvarar. Servering.

To 14 kl 18.00 KVINNOSAMLING/PROMENAD

Fre 15 kl 10.00 FÖRÄLDRA–BARN TRÄFF

Sö 17 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Kvällens gäst, Markus Österlund predikar. Servering

Sö 24 kl 18.00 BÖN. Vi ber tillsammans för aktuella böneämnen.

On 27 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 28 kl 19.00 MANS-SAMLING

Sö 31 kl 15.00 BETANIAS 100-ÅRSJUBILEUM.

VARJE VECKA

Måndagar kl 18.00 Bön för Norden och Israel hos Beth Ekström,
telnr 040-5896965.

KONTAKT JUNI, JULI, AUGUSTI 2021

JUNI

To 3 kl 18.30 KVINNOSAMLING/PROMENAD

Fre 4  kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 6 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING i Missionshuset. Grupp 1 ansvarar. Servering.

Lö 12 MKF:S ÅRSMÖTE i Andreaskyrkan och på Zoom.

Sö 13 kl 11.00 GUDSTJÄNST i Missionshuset. Patrik Nordman undervisar från Bibeln. Nattvard. Församlingskollekt. Kyrkkaffe.

Sö 20  kl 18.00 GEMENSAM SOMMARKVÄLL MED BETANIA

i Gesterby Missionshus. Barbro och Kenneth Österberg ansvarar. Servering.

Sö 27 LEDIG SÖNDAG

JULI

Sö 4 kl 18.00 GEMENSAM SOMMARKVÄLL MED BETANIA

i Betania. Servering.

Sö 11 LEDIG SÖNDAG

Sö 18 kl 18.00 GEMENSAM SOMMARKVÄLL MED BETANIA

i Gesterby Missionshus. Lasse och Kerstin Ådahl ansvarar. Servering.

Sö 25 LEDIG SÖNDAG

AUGUSTI

Sö 1 kl 18.00 GEMENSAM SOMMARKVÄLL MED BETANIA

i Betania. Servering.

Sö 8 kl 11.00 GUDSTJÄNST i Missionshuset. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro Österberg predikar, m fl medverkanden. Kyrkkaffe.

Sö 15 BÖNE- OCH FASTEDAG.

Sö 15 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING OCH BÖNEVANDRING i Gesterby. Sammanfattning av dagen och vandringen. Servering.

To 19 kl 18.30 KVINNOSAMLING/PROMENAD

Fre 20 kl 10.00-11.30 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF i Missionshuset.

Sö 22 kl 18.00 BIBELKVÄLL i Missionshuset.

Vi läser Efesierbrevet kapitel 3. Servering.

To 26 kl 19.00 MANS-SAMLING.

Sö 29 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 2 ansvarar. Servering.

VARJE VECKA

Måndagar kl 18.00 Bön för Norden och Israel hos Beth Ekström

Telnr 040-5896965.

ÄNDRINGAR I PROGRAMMET

Kan förekomma. Se Östnyland, Kulturforum på fredagar eller på Sibbo friförsamlings Facebook sida.

April och maj 2021

KONTAKT APRIL 2021

LÅNGFREDAG
To 1 kl 19.00 GETSEMANE-KVÄLL på Zoom tillsammans med Betania. Nattvard.
PÅSKDAGEN
Sö 4 kl 18.00 PÅSKGUDSTJÄNST på Zoom. Nattvard. Carola Bärlund leder, Barbro Österberg predikar.

sunset cross 2

”sunset cross 2” by jpc101 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

To 8 kl 19.00 MANS-SAMLING
Fre 9 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF
Sö 11 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING på Zoom. Besök och predikan av Lars Fridefors (från Borgå). Anna Salmensaari leder.

To 15 kl 18.30 KVINNOSAMLING/PROMENAD
Sö 18 kl 18.00 BIBELKVÄLL på Zoom. Vi läser Efesierbrevet kapitel 1.

To 22 kl 19.00 MANS-SAMLING
Fre 23 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF
Sö 25 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING på Zoom. Grupp 2 ansvarar.

Ons 28 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

KONTAKT MAJ 2021

Sö 2 kl 11.00 GUDSTJÄNST på Zoom. Nattvard. Barbro Österberg m fl.

To 6 kl 19.00 MANS-SAMLING
Fre 7 kl 10.00 FÖRÄLDRA- BARNTRÄFF
Sö 9 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. (Morsdag) Grupp 3 ansvarar. Sö 9

Sö 16 kl 11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST på Zoom med Olle Rosenqvist. Eventuellt kan det bli en annan söndag.

To 20 kl 18.30 KVINNOSAMLING/PROMENAD
Fre 21 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF
Sö 23 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. (Pingstdagen) Undervisning från nätet. Lasse och Kerstin Ådahl m.fl. ansvarar.

On 26 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA
To 27 kl 19.00 MANS-SAMLING.
Sö 30 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Efesierbrevet kapitel 2.