Oktober – November 2020

OKTOBER 2020

Sö 4 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Predikan av Henrik Nymalm, (från Borgå Missionsförsamling). Barbro Österberg m fl. Kyrkkaffe.

On 8 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 11 kl 11.00 MISSIONSDAG. Tillsammans med familjen Martin Sandås. Vi tar del av deras liv och vad de är mitt uppe i nu i Grekland. Vi är med dem via Zoom, i Gesterby Missionshus. Kollekt för församlingens missionsåtaganden. Servering.

Ti 13 kl 18.30 KVINNOSAMLING

Sö 18 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 2 ansvarar. Servering.

To 22 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

To 22 kl 19.00 MANS-SAMLING

Sö 25 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 52-54. Servering.

On 28 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

NOVEMBER 2020

Sö 1 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Predikan av Olof Göthelid, som är med oss i Gesterby via Zoom. Kyrkkaffe.

To 5 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 8 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 55-57. Servering.

Sö 15 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Barbro Österberg m fl. Kyrkkaffe.

Ti 17 kl 18.30 KVINNOSAMLING

To 19 kl 10.00-12.00 FÖRÄLDRA –BARN TRÄFF

Sö 22 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Besök och predikan av Helena Rönnberg, kaplan i Sibbo svenska församling. Servering.

On 25 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 26 kl 19.00 MANS-SAMLING

1 ADVENT

Sö 29 kl 11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST. Grupp 3 ansvarar. Kyrkkaffe.

Ring Börje om du vill ha skjuts till söndagsmötena: 0400736404

HÖSTEN OCH VINTERN 2020.

Vi planerar oktober och november som att vi kan träffas i Missionshuset i Gesterby. Smittoläget och restrikotionerna kan ändras snabbt. Om det blir strängare restriktioner med färre som får samlas mm, flyttar vi samlingarna till Zoom. Vi får be att läget hålls lugnt!

MISSIONSDAG.

Blir det 11 oktober kl 11.00 tillsammans med Martin och Hege Elise Sandås. De arbetar i Grekland tillsammans med missionsorganisationen Ungdom Med Uppift. De är med oss i Gesterby via Zoom. Om du vill bekanta dig med dem, vem de är och vad de gör, så kan man läsa deras blogg, där de skriver om sitt liv och deras senaste ”nyheter”, http://www.hemsandas.weebly.com

GÄSTER

4 oktober kl 11.00 har vi besök av Henrik Nymalm, han predikar i gudstjänsten.

1 november kl 11.00 predikar Olof Göthelid i Gudstjänsten via Zoom, i Missionshuset.

22 november kl 18.00 besöker och predikar Helena Rönnberg i kvällssamlingen. Hon har nyligen blivit anställd som kaplan i Sibbo svenska församling. Vi får välkomna henne hit till Sibbo!

AUGUSTI – SEPTEMBER 2020

AUGUSTI 2020

Sö 23 kl. 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 47 och 48
Enkel servering. (Utomhus?)

On 26 kl. 10.30 ANDAKT PÅ LINDA
(Utomhus och endast för Linda-boende p g a corona)

Sö 30 kl. 17.00 BÖNEVANDRING i Gesterby.
Start och avslutning vid Missionshuset. Egen matsäck med, kaffe/te finns.

SEPTEMBER 2020

To 3 kl. 10.00-ca 12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF.

Sö 6 kl. 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Carola Bärlund leder. Barbro Österberg predikar. Besök av FMU- kontaktperson Maria Pettersson. Kyrkkaffe.

Ti 8 kl. 18.30 KVINNOSAMLING.

Sö 13 kl. 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 1 ansvarar. Servering.

To 17 kl. 10.00-ca 12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF.

Sö 20 kl. 11.00 GUDSTJÄNST. Nils-Gustav Blom predikar. Monika Blom spelar piano. Barbro Österberg leder, m fl. Kyrkkaffe.

Ti 22 kl. 19.00 MANS-SAMLING.

Sö 27 kl. 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 49-51. Servering.

On 30 kl. 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

HÖSTEN 2020. Vi vet inte hur den här hösten ser ut med tanke på corona-pandemin. Programrådet har planerat augusti och september som en vanlig höst. Förhoppningen är att vi kan samlas och träffas hela hösten och vintern med de restriktioner som finns (avstånd, hand- och hosthygien och kanske munskydd? och komma frisk till samlingarna). Så långt som det är möjligt har vi gudstjänster och samlingar i Missionshuset! OM det igen blir begränsningar med att träffas ”live”, flyttar vi samlingarna till Zoom på nätet. Gudstjänster, Kvällssamlingar, Bibelkvällar, Kvinno- och Mans-samlingar går bra att ha på Zoom. Vi BER att det blir en VÄLSIGNAD höst och vinter, hur det än blir!

BÖNEVANDRING. Söndag 30.8 k17.00 samlas vi till Bönevandring i Gesterby. Vi samlas vid Missionshuset, har en kort samling där, före vi vandrar iväg. Vi vandrar ca en timme och samlas sedan igen vid Missionshuset. Där blir det servering med kaffe/te och EGEN MATSÄCK, samtal vad vi upplevt under vandringen samt bön, tankar, visioner inför hösten/vintern. Varmt Välkommen med och be och välsigna vår bygd!

BIBELKVÄLLAR. Under hösten fortsätter vi att studera och läsa Jesaja. Före samlingen är det bra om man läser igenom kapitlen (kommentarer och hänvisningar är också bra att läsa). Under kvällen finns en ledare som fördjupat sig mera i texten. Välkommen med och utforska Guds ord!

KVINNO- OCH MANS-SAMLINGAR. Fortsätter en gång i månaden. Vi samalas och delar livet med varandra. Vi dricker kaffe, äter gott, samtalar, läser Bibeln, ber med och för varandra. Välkommen!

ANDAKTER PÅ LINDA.Fortsätter för dem som bor på Linda. Tyvärr får inte utomstående vara med. OM corona-läget förändras till det sämre inhiberas samlingarna. Vi BER att samlingar kan hållas! De är viktiga för de äldre som annars blir ensamma och isolerade igen.

FÖRÄLDRA-BARN TRÄFFAR. Vi fortsätter träffas med mammor och barn 1-2 torsdagar i månaden. Vi försöker vara ute så mycket som möjligt där barnen kan leka och mammorna prata. Kaffetermos och muggar finns till hands.

GUDSTJÄNST GRUPPERNA”.Under hösten fortsätter grupperna 1-3 att ansvara för en kvällssamling eller gudstjänst, för det mesta en i månaden.

MISSIONSDAG; 11.10 kl. 11.00 Under våren blev det ingen Missionsdag p g a situationen då. Nu har vi lärt oss mycket om olika sätt att mötas och samlas via nätet. En Missionsdag blir det med familjen Sandås som är med oss från Grekl.and via datorn och skärmen i Missionshuset eller så möts vi på Zoom, söndagen 11.10 kl. 11.00! Välkommen!

Alla offentliga möten inställda tillsvidare

Kära vänner,
Sibbo friförsamling har inställt Gudstjänster och samlingar.

Önskar du samtala eller få förbön ring gärna:
Barbro Österberg 050-3053800 (eftermiddagar efter klockan 14:00) eller
Lasse Ådahl 040-5257313 eller
Stina Virtanen 050-3285673.

Eller skriv till sibbofriforsamling@gmail.com

Under den här tiden har vi en stor uppgift att be för vårt land och vårt folk. Och för läget i världen. Be för dina grannar, din släkt och dina vänner!

”I Herren har jag min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.
Ps 91:2.”

Februari och Mars 2020

FEBRUARI

Sö 2 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Carola Bärlund leder. Barbro Österberg predikar. Efteråt församlingsmöte. Kyrkkaffe.

Ti 4 kl 18.30 KVINNOSAMLING.

Sö 9 kl 17.00 (OBS! Tiden!) KVÄLLSSAMLING. Bön och Lovsång och vittnesbörd. Servering. (Olof o Gitta Göthelids besök är inhiberat!) Välkommen!

Ti 11 kl 18.00 BÖN FÖR ISRAEL. Hos Beth Ekström.

To 13 kl 10.00 – ca 12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF

Sö 16 LEDIG SÖNDAG. (”Doing good” söndag och sportlov).

Sö 23 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Grupp 3 ansvarar. Kyrkkaffe.

On 26 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA.

To 27 kl 10.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF.

To 27 kl 19.00 MANS-SAMLING.

 

MARS

Sö 1 kl 18.00. BÖN OCH LOVSÅNG. Stina Virtanen, Beth Ekström och Maria Lindh-Hindsberg. Servering.

Ti 3 kl 18.30 KVINNOSAMLING.

Sö 8 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Lasse Ådahl leder. Barbro Österberg predikar. Kyrkkaffe.

Ti 10 kl 18.00 BÖN FÖR ISRAEL

To 12 kl 10.00 – ca 12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF.

Sö 15 kl 11.00 FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE.

To 19 kl 19.00 MANS-SAMLING

Sö 22 LEDIG SÖNDAG (”Doing good” söndag)

On 25 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 26 kl 10.00 – ca 12.00 FÖRÄLDRA-BARN TRÄFF.

To 26 kl 18.30 KVINNOSAMLING OCH  KVINNOR MITT I LIVET. Gemensam kvinnosamling i Gesterby Missionshus. Servering.

Sö 29 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 44-46. Patrick Nordman från Missionskyrkan i Borgå (amatör teolog och Bibellärare) guidar oss genom texten. Servering.

December 2019 / Januari 2020

DECEMBER

1 Advent

Sö 1 kl 16.00 GRÖTFEST. Församlingens julfest. Gröt, kaffe med dopp, julsånger, lekar mm. Andakt och bön.
Ti 3 kl 18.30 KVINNOSAMLING. Årets sista Kvinnosamling.
To 5 kl 19.00 MANS-SAMLING. Årets sista Mans-samling.

2 Advent

Sö 8 kl 18.00 BIBELKVÄLL Vi läser Jesaja, kapitel 36-39. Servering.

3 Advent

Sö 15 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Grupp 1 ansvarar. Kyrkkaffe. Efteråt samtal om församlingens missionsåtaganden. Hur fortsätta? Nya åtaganden? Vad? Vem?
On 18 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

4 Advent

Sön 22 kl 17.00 GOD JUL SIBBO 2019 JULSÅNGSKONSERT i Betaniakyrkan.

Julafton

Ti 24 kl 13.00 JULBÖN I GESTERBY. Nils-Gustav Blom predikar. Barbro Österberg leder. M fl medverkanden. Sång av Julkören m fl. Tom Packalén vid pianot. Välkommen!

Sö 29 kl 17.00 NYÅRSGEMENSKAP i Betaniakyrkan.

JANUARI

Sö 5 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING ”INFÖR DET NYA ÅRET”. Grupp 2 ansvarar. Nyårsord. Vittnesbörd mm. Bön. Förbön. Servering.

Ti 7 kl 18.00 BÖN FÖR ISRAEL

Sö 12 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro Österberg predikarr, m fl medverkanden. Kyrkkaffe.

Ti 14 kl 18.30 KVINNOSAMLING

To 16 kl 10.00 – ca 12.30 FÖRÄLDRA/BARN-TRÄFF i Missionshuset

Sö 19 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja, kapitel 40-43. Servering.

To 23 kl 18.00 GEMENSAM BÖNEGEMENSKAP –  Sibbo svenska församling, Betaniaförsamlingen och Sibbo friförsamling.

Sö 26 LEDIG SÖNDAG. (”Doing good” söndag 🙂 )

On 29 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 30 kl 10.00 – ca 12.30 FÖRÄLDRA/BARN-TRÄFF

To 30 kl 19.00 MANS-SAMLING

Fre 31 januari – lör 1 februari ”Efterhäng”- ungdomarnas övernattning och Alphahelg i Missionshuset.

JUL- OCH NYÅRSHELGEN

GRÖTFESTEN, är församlingens julfest med gröt, kaffe med dopp, julsånger, leker, mm. Andakt och bön. I år är den 1 december kl 16.00.
JULBÖN julafton kl 13.00 i Gesterby Missionshus. Betaniaförsamlingen är inbjuden.
NYÅRSGEMENSKAP i Betania 29 december kl 17.00. Sibbo friförsamling är inbjuden.
KVÄLLSSAMLING ”Inför det nya året” blir det söndagen 5 januari kl 18.00.

VARMT VÄLKOMMEN MED!

GOD JUL SIBBO 2019 JULSÅNGSKONSERT
Välkommen till en festlig och mångsidig Julsångskonsert i Betania, Söndagen 22 december kl 17.00. Sångare och musiker, huvudsakligen från Sibbo medverkar: Seppo J. Järvinen, Ulf Krokfors, Paco Mena, Dimitri Isberg, Eeva Kukkola, Nils-Gustav Blom, Anne Ingman-Virtanen. Det blir vackra julsånger att lyssna på och och sjunga med i. Det ges också tillfälle att ge en gåva till God Jul Sibbo-utdelningen. Välkommen!

KVINNO- OCH MANS-SAMLINGAR – Fortsätter under vårterminen som tidigare, en gång i månaden. Varmt Välkommen!

FÖRÄLDRA/BARN-TRÄFF, (VANHEMPI/LAPSI-TAPAAMINEN)
Under vårterminen gör vi ett försök med Föräldra/Barn-Träffar. Träffarna hålls två torsdagar i månaden (eller enligt deltagarnas önskemål) kl 10.00 – ca 12.30. Träffarna är för föräldrar med små barn under skolåldern som vill träffas, umgås och dela vardagens glädje och bekymmer med varandra, samtidigt som barnen får leka och lära känna varandra. Träffen börjar med en kaffe, saft, smörgås och frukt stund. Sedan får barnen leka och föräldrarna umgås och prata. Efter det blir det en sångstund och andakt på barnens vilkor. Träffen är tvåspråkig, svenska och finska. Första träffen blir torsdag 16 januari kl 10.00.

GEMENSAM BÖNEGEMENSKAP – Blir torsdag 23 januari tillsammans med Sibbo svenska församling, Betaniaförsamlingen och Sibbo friförsamling. Tid, plats och medverkanden meddelas senare.

EFTERHÄNG – Är ett gäng högstadieungdomar som träffas på tisdageftermiddagar efter skolan i Betania. De får mellanmål och under hösten har vi gått igenom en UngdomsAlphakurs. Fredag 31.1 – lördag 1.2 har vi Alphahelg och övernattning i Missionshuset i Gesterby. Be för dessa fina ungdomar och ledare!

BÖN- OCH LOVSÅNG – Kontakta Beth Ekström 040-589665 eller Stina Virtanen 050-3285673 om när och var Bön- och lovsången är.

LEDIG SÖNDAG – Vi gör ett försök med ”en ledig söndag” i månaden i församlingen, under vintern.

November 2019

Sö 3 kl 11.00  MISSIONSDAG med Jan och Anki Tunér.
Kollekt för församlingens missionsåtaganden. Servering.

Lö 9 kl 10.00 HÄLSOKÄLLAN. Kvinnofrukost i Betania.

Sö 10 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 36-39. Servering.

To 14 kl 19.00 MANS-SAMLING

Sö 17 kl 18.00 BÖN- OCH LOVSÅNGSKVÄLL

Ti 19 kl 18.30 KVINNOSAMLING

Sö 24 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Servering.
( Besöket av Olof och Gitta Göthelid har blivit inhiberat.)

Ti 26 kl 18.30 BÖN FÖR ISRAEL hos Beth Ekström,
Martisvägen 67.

On 27 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA.

VARJE VECKA

Bön- och Lovsång. Tid och plats varierar under november och december. Kolla med Beth Ekström, 040-5896965,  när och var den är.

ÄNDRINGAR I PROGRAMMET

Kan förekomma. Se Östnyland: Evenemax fredagar, Evenemax nätsida. Sibbo friförsamlings facebooksida.

FÄRDTJÄNST

Ring Börje Granberg 0400-736404 om du behöver skjuts till/från möten och samlingar.

September – Oktober 2019

SEPTEMBER

Sö 1 kl 11.00  GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Barbro Österberg predikar. Kyrkkaffe

Ti 3 kl 18.00 BÖN FÖR ISRAEL hos Beth Ekström.

Sö 8 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Servering.

Sö 15 kl 11.00 – 17.00 FÖRSAMLINGS- OCH BÖNEDAG.

Ti 17 kl 18.30 KVINNOSAMLING

Lö 21 kl 10.00 HÄLSOKÄLLAN. Kvinnofrukost i Betania.

Sö 22 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 2 ansvarar. ”Här är mitt liv”: Stina Virtanen. Servering.

On 25 kl 10.30  ANDAKT PÅ LINDA

To 26 kl 19.00  MANS-SAMLING

Sö 29 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja, kapitlen 32, 33, 34 och 35. Servering.

OKTOBER

Ti 1 kl 18.00 BÖN FÖR ISRAEL hos Beth Ekström.

Sö 6 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Nattvard. Församlingskollekt. Carola Bärlund leder. Barbro Österberg predikar. Kyrkkaffe.

Ti 8 kl 18.30 KVINNOSAMLING. Dessi på besök.

Lö12 kl 10.00 HÄLSOKÄLLAN. Kvinnofrukost i Betania.

Lö 12 kl 12.00 – ca 17.00 GEMENSKAPSDAG i Andreaskyrkan.

OBS! Ändring i programmet med anledning av Ansvarsveckan.
Sö 20 kl 17. Gudstjänst i Betania med Kerstin Sivonen. Se mera information på https://www.sibbobetania.fi/?ai1ec_event=gudstjanst-med-kerstin-sivonen&instance_id=2783

Ti 22 kl 19.00 MANSSAMLING.

Sö 27 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Besök och predikan av Roger Andersson, från Missionskyrkan i Borgå. Servering.

On 30 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

FÄRDTJÄNST – Ring Börje Granberg 0400-736404 om du behöver skjuts till/från möten och samlingar.

FÖRSAMLINGS- OCH BÖNEDAG

Blir den 15 september kl 11.00 – 17.00. En dag för bön och gemenskap. Detaljerat program meddelas senare. Varmt Välkommen med!

KVÄLLSSAMLINGAR: ”HÄR ÄR MITT LIV”

Under hösten kommer vi att ha några ”Här är mitt liv” samlingar. Det innebär att någon tillfrågad (frivillig!!)  berättar om sitt liv (barndom, ungdom, hur man kom till tro och livet efter det, mm). Ett koncept de hade på APG29 Bibelskolan på Sjömansro för att lära känna och förstå varandras olika livsvägar. Ett koncept vi tänkte pröva på under det här året. Välkommen!

GEMENSKAPSDAG I ANDREASKYRKAN

För södra Finlands Missionkyrkor ordnas det en Gemenskapsdag i Andreaskyrkan, 12 oktober kl 12.00-17.00. Dagen börjar med lunch 12.00. Efter det undervisning, bön och gemenskap. Kl 17.00 är det kvällsmöte med Bo Brander, som man kan stanna på om man så vill. (Gemensam skjuts kan ordnas vid behov). Välkommen med!

KVINNO- OCH MANSSAMLINGAR

Kvinno- och manssamlingarna forsätter i höst en gång i månaden. Vi samlas och samtalar, ber, läser Bibeln, dricker kaffe med tilltug, delar livet med varandra. Välkommen!

BIBELKVÄLLAR

Vi fortsätter att läsa Jesaja en söndagkväll (oftast sista söndagen) i månaden kl 18.00. Läs gärna hemma i förväg, kvällens kapitel, så fördjupar vi oss i innehållet under kvällen. Kom med på en spännande resa i Bibeln! Välkommen!

BÖN- OCH LOVSÅNG.

lördageftermiddagar kl 17.00 är det Bön- och Lovsång. Bön för aktuella böeämnen, för Sibbo mm. (Kan ibland utebli, kontrollera med Barbro Österberg 050-3053800)

BÖN FÖR ISRAEL

Samlas hos Beth Ekström (Martisvägen 67), en tisdag i månaden kl 18.00. Bön och information om det som är aktuellt i Israel. Välkommen!

ANDAKT PÅ LINDA

Är den sista onsdagen i månaden (för det mesta) kl 10.30 i Hobbyrummet.En trogen grupp samlas där en gång i månaden. Också de som inte bor på Linda är välkommen med! Vi sjunger kända psalmer, läser Bibeln, har en andakt, ber och samtalar om det som finns på deltagarnas hjärta. Varmt Välkommen att vara med!

BESÖK

På kvällssamlingen den 27 oktober kl 18.00 besöker och predikar Roger Andersson. Han  är nybliven pastor i Missionskyrkan i Borgå från och med hösten. Han har tidigare många år  arbetat som pastor i Vasa Missionsförsamling. Vi välkomnar honom hit ”ner” till södra Finland!!

VARJE VECKA

Lördagar kl 17.00 Bön och Lovsång. Kontaktperson Stina Virtanen. Böneämnen kan ringas eller textas till Stina, 050-3285673.

ÄNDRINGAR I PROGRAMMET

Kan förekomma. Se Östnyland: Evenemax fredagar eller Evenemax nätsida. Eller Sibbo friförsamlings facebooksida.

SOMMAR-KONTAKT

KONTAKT JUNI, JULI OCH AUGUSTI 2019

JUNI ********************************************************************

Sö 2 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Barbro Österberg predikar. Carola Bärlund leder. Nattvard. Församlingskollekt. Kyrkkaffe.

Ti 4 kl 18.00 BÖN FÖR ISRAEL hos Beth Ekström.

Sö 9 – Ons 12 BARNLÄGER på Sjömansro i Lappvik.

Sö 9 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 2 ansvarar. Servering.

Sö 16 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 28-31. Servering.

Sö 23 – (Midsommar inget program)

On 27 – Sö 30  GEMENSAM SOMMARKONFERENS (Missionskyrkan i Finland och Finlandssvenska Pingst) i Jakobstad.

Sö 30 kl 18.00 SOMMARKVÄLL hos Beth Ekström.

JULI ********************************************************************

Ti 2 kl 18.00 BÖN FÖR ISRAEL hos Beth Ekström.

Sö 7 kl 18.00 SOMMARKVÄLL i Betania.

Sö 14 kl 18.00 SOMMARKVÄLL i Gesterby Missionshus.

To 18 – Sö 21 FAMILJELÄGER på Sjömansro i Lappvik.

Sö 21 kl 18.00 SOMMARKVÄLL i Betania.

Sö 28 kl 12.00 GEMEMSAM SOMMARHÖGTID PÅ SIMSALÖ

Fredrik Martin (från Raseborg), Gabriel Grönroos, Gun-Britt Sandström, Barbro Österberg  

m fl. Servering. Välkommen!

AUGUSTI ***************************************************************

Sö 4 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Nils Gustav Blom predikar. Börje Granberg leder. Servering.

Ti 6 kl 18.00 BÖN FÖR ISRAEL hos Beth Ekström.

Ti 6 – Fre 9 TONÅRSLÄGER på Sjömansro i Lappvik.

Sö 11 kl. 18.00 KVÄLLSSAMLING. Grupp 3 ansvarar. Servering.

Sö 18 kl 11.00  GUDSTJÄNST. Eeva Jarpala predikar. Barbro Österberg leder. Kyrkkaffe.

Lö 24 –  Sö 25 SOMMARRESA till Tallin (under planering).

VARJE VECKA

Lördagar kl 17.00 Bön och Lovsång. Kontaktperson Stina Virtanen.

Böneämnen kan ringas eller textas till Stina, 050-3285673.

ÄNDRINGAR I PROGRAMMET

Kan förekomma. Se: Östnyland, Evenemax, fredagar eller Evenemax hemsida. Sibbo friförsamlings hemsida eller facebooksida.

FÄRDTJÄNST

Ring Börje Granberg 0400-736404 om du behöver skjuts till/från möten och samlingar.

*****************************************************************

SOMMARKONFERENSEN 2019

Hålls i år igen tillsammans med Missionskyrkan i Finland och Finlandssvenska Pingstmissionen, 27 juni – 30 juni i Jakobstad, på Yrkesskolan Optima. Se programmet, samt anmälningar på MKF:s hemsida www.mkf.fi  Sommarkonferensen 2019.

BARNLÄGER 9-12.6, FAMILJELÄGER 18-21.7, TONÅRSLÄGER 6 -9.8

Hålls på Sjömansro i Lappvik i samarbete med FMU och lokala Pingstförsamlingar i Nyland.

Anmälningar och mera info finns på www.fmu.nu  Om man har frågor kan man kontakta Barbro Österberg 050-3053800. VÄLKOMMEN!

SOMMARKVÄLLAR I JULI

I år besöker Betaniaförsamlingen och Sibbo friförsamling i Gesterby varandras sommarsöndagskvällar i juli (och sista söndagen i juni)! Välkommen att dela gemenskap, bön och samvaro!

GEMENSAM SOMMARHÖGTID PÅ SIMSALÖ

Hålls i sommar den 28 juli kl.12.00. Medverkar gör Fredrik Martin (Pingstpastor i Raseborg), Gabriel Grönroos, Gun-Britt Sandström, Barbro Österberg m fl. Servering efter gudstjänsten. Båt avgår från Winbergs butik på Björnsö kl 11.00. Retur efter gudstjänst och servering. VÄLKOMMEN!

SOMMARRESA

En sommarresa till Tallin Lö 24 – Sö 25 augusti är under planering. Mera info kommer senare. Välkommen med!

Maj 2019

KONTAKT MAJ 2019

On 1 kl 14.00 FÖRSTA MAJ RALLY I SIBBO

Sö 5  kl 11.00 MISSIONSDAG MED OLLE ROSENQVIST –Olle predikar och berättar om sin senaste resa till Nepal. Kollekt för församlingens missionsåtaganden. Lunch.

Ti 7 kl 18.00 BÖN FÖR ISRAEL hos Beth Ekström

Sö 12 kl 18.00 KVÄLLSSAMLING. Kvällens gäst: Kenneth Witick. Servering.

Ti 14 kl 18.30 KVINNOSAMLING

Sö 19 kl 11.00 GUDSTJÄNST –Grupp 1 ansvarar. Nattvard. Församlingskollekt. Kyrkkaffe.

Ti 21 kl 19.00 MANS-SAMLING

On 22 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

Sö 26 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 24, 25, 26 och 27. Servering.

VARJE VECKA

Lördagar kl 17.00 Bön och Lovsång. Kontaktperson Stina Virtanen 050-3285673- Böneämnen kan ringas eller textas till Stina.

ÄNDRINGAR I PROGRAMMET –Kan förekomma. Se: Östnyland, Evenemax, fredagar eller Evenemax hemsida. Sibbo friförsamlings hemsida eller facebooksida.

FÄRDTJÄNST –Ring Börje Granberg 0400-736404 om du behöver skjuts till/från möten och samlingar.H

1 MAJ RALLY (BILORIENTERING) I SIBBO –Blir det tisdag 1 maj kl 14.00. Start vid Missionshuset i Gesterby (Gesterbyvägen 102) och avslutning vid Betaniaförsamlingen i Nickby (Sora Byvägen 34). Där bjuds på korv, kaffe, kex mm och andakt. VÄLKOMMEN! (Ta släkt, grannar och vänner med och gör något skoj tillsammans…)

MISSIONSDAG –Blir det söndagen 5 maj kl 11.00 tillsammans med Olle Rosenqvist. Olle predikar och delar med sig av sin senaste resa till Nepal. Efteråt servering. Kom med och ta del av ett hörn av missionsabetet till onådda folk! VÄLKOMMEN!

MISSIONSKYRKAN I FINLANDS SOMMARKONFERENS –Hålls i år 27-30 juni i Jakobstad. I år håller Missionskyrkan i Finland och Finlands svenska Pingst igen gemensam sommarkonferens i Jakobstad. Platsen är Optima mitt i staden. Konferensen kommer att bjuda på något för alla åldrar. Talarna under konferensen är alla hämtade från Finland: Mika Yrjölä (ledare för finska pingströrelsen, Helsingfors), Stefan Löv (Jakobstad), Fredrik Martin (Raseborg) och Olle Rosenqvist (Korsholm). Temat är ”Ge det vidare” – vilket kan tolkas både missionalt och generationellt. För mera info, anmälan och bokning av logi se: sommarkonferensen.fi eller ta kontakt med Barbro Österberg (050-3053800).
Kom med och dela gemenskapen och ta del av undervisning och lovsång. VÄLKOMMEN!

SOMMARLÄGER –Snart är sommaren här och det blir dags för läger på Sjömansro i Lappvik. Barnläger: 9-12 juni. Familjeläger: 18-21 juli och Tonårsläger: 6-9 augusti. För mera info och anmälan se www.fmu.nu eller ta kontakt med Barbro Österberg (050-3053800). Kom ihåg lägren i bön före och under lägren, Dina böner är viktiga för barnen och ledarna på lägret!

SOMMARKVÄLLAR I JULI –Under julimånad (och sista juni söndagen) delar Sibbo friförsamling och Betaniaförsamlingen igen på söndag- sommarkvällarna. Sibbo friförsamling har ansvar för söndagarna 30.6 och 14.7. Betania har ansvarar för 7.7 och 21.7. 28.7 blir det Simsalömöte kl 12.00. Mera info kommer senare. (Be och fundera över om det är du/ni som ska ta hand om en av sommarkvällarna i (juni)juli?).Du som är i Sibbo under sommaren: VÄLKOMMEN med och dela gemenskap, bön och samvaro!!

April 2019

KONTAKT APRIL 2019                                                                          

Sö 7 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Besök av Olof och Gitta Göthelid. Barbro Österberg leder. Församlingskollekt. Nattvard. Kyrkkaffe.

Ti 9 kl 18.00 BÖN FÖR ISRAEL hos Beth Ekström.

To 11 kl 19:00 MANSSAMLING

Lö 13 kl 10.00 HÄLSOKÄLLAN. Kvinnofrukost i Betania.

Lö 13 kl 10-17 TRAININGDAY för sommarens lägerledare och hjälpledare. I Betania.

Sö 14 kl 18.00 BIBELKVÄLL. Vi läser Jesaja kapitel 19, 20, 21, 22 och 23. Servering.   

SKÄRTORSDAG
To 18 kl 19.00  GETSEMANESTUND i Betania (tvåspråkig svenska/finska).

PÅSKDAGEN
Sö 21 kl 18.00
KVÄLLSSAMLING. KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN! Kvällens gäst: Gun-Britt Sandström. Kollekt för MKF:s missionsarbete (Påskinsamling 2019). Servering. Välkommen!

On 24 kl 10.30 ANDAKT PÅ LINDA

To 25 kl 18.30 KVINNOSAMLING.

Sö 28 kl 11.00 GUDSTJÄNST. Grupp 3 ansvarar. Kyrkkaffe.                         

VARJE VECKA
Lördagar kl 17.00 Bön och Lovsång. Kontaktperson Stina Virtanen
050-3285673. Böneämnen kan ringas eller skrivas in till Stina
SKJUTS
Ring Börje om du vill ha skjuts till söndagsmötena: 0400736404                                  

BESÖK I FÖRSAMLINGEN
Söndagen 7 april kl.11.00 har vi besök av Olof och Gitta Göthelid. Söndagen 21 april kl 18.00, påskdagskvällen, predikar Gun-Britt Sandström, från Betania, i samlingen. Välkommen!  

SKÄRTORSDAGEN
Är församlingen inbjuden till GETSEMANESTUND i Betania, kl 19.00. Samlingen är tvåspråkig, svenska och finska. VÄLKOMMEN!